Shri Kant Sharma

Shri Kant Sharma

Vice President

9868495707

  • B.A & M.A –┬áSanskrit & Astrology
  • Studies . Hansraj College Delhi University & Lal Bahadur Shastri University Delhi
Advocate Ashok Kumar

Advocate Ashok Kumar

Vice President, Finance, Legal

.

  • LLB, Delhi University
  • Advocate, Delhi High Court